วิธีการขายสินค้า

1. เข้าสู่ระบบ

https://ipmart.ipthailand.go.th/uploads/Content/Seller2.png

2. คลิกที่เมนู เสนอขาย 

 

3. กรอกข้อมูลร้านค้า เพื่อสมัครสมาชิกผู้ขาย

• ข้อมูลร้านค้า คือข้อมูลส่วนของการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลติดต่อกับผู้ซื้อ (Buyer)

o ประเภทร้านค้า

o ชื่อร้านค้า

o เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/หมายเลขบัตรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)

o อีเมลที่ใช้ในการติดต่อ

o ที่อยู่

 

 

3. จากนั้นกดเข้าสู่ระบบ หรือ เมนู เสนอขาย ระบบจะนำท่านไปยังหน้าจัดการข้อมูลผลงาน

https://ipmart.ipthailand.go.th/uploads/Content/Seller3.jpg

 

4. คลิก +เพิ่มผลงาน 

https://ipmart.ipthailand.go.th/uploads/Content/Seller4.jpg

 

4. เลือกประเภททรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องการเพิ่มผลงาน หมายเหตุ: หากผลงานของท่านอยู่ระหว่างการยื่นคำขอ ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปํญญา หรือทะเบียนสิ้นอายุแล้ว กรุณาเลือกประเภทผลงานไอเดียอื่นๆ

https://ipmart.ipthailand.go.th/uploads/Content/Seller5.jpg

 

5. ระบบจะแสดงแบบฟอร์มกรอกข้อมูล จากนั้นให้ทำการระบุหมายเลขคำขอจดทรัพย์สินทางปัญญา คลิกปุ่ม เชื่อมโยงกับระบบ DIP เพื่อเชื่อมโยงและดึงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลกลางของกรม เพื่อนำข้อมูลมาแสดง

https://ipmart.ipthailand.go.th/uploads/Content/Seller6.jpg

กรณีไม่ทราบหมายเลขคำขอของท่าน สามารถค้นหาหมายเลขได้จากเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ คลิก!

 

6. ระบบจะแสดงข้อมูลที่ได้จากระบบฐานข้อมูลกลางในแบบฟอร์ม โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

https://ipmart.ipthailand.go.th/uploads/Content/Seller7.jpg

 

7. จากนั้นคลิกแถบที่ 2 : ข้อมูลทั่วไป  กรอกรายละเอียดผลงาน/สินค้า เพื่อนำเสนอบนหน้าเว็บไซต์

https://ipmart.ipthailand.go.th/uploads/Content/Seller8.jpg

 

8. กรอกข้อมูลผลงานให้ครบถ้วน และกดบันทึกข้อมูล

https://ipmart.ipthailand.go.th/uploads/Content/Seller11.jpg

 

9. โดยเมื่อกดบันทึกข้อมูลแล้วระบบจะแสดงปุ่มส่งตรวจสอบ เมื่อกรอกข้อมูล และตรวจสอบความครบถ้วนแล้ว สามารถกดส่งตรวจสอบ โดยระบบจะส่งข้อมูลผลงานที่ได้ทำการสร้างไปยังเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

https://ipmart.ipthailand.go.th/uploads/Content/Seller13.jpg

 

10. เมื่อเจ้าหน้าที่อนุมัติแล้วสถานะผลงานจะเปลี่ยนเป็น "ผ่านการตรวจสอบ"  ระบบจะแสดงข้อมูลผลงานของท่านที่หน้าเว็บไซต์