วิธีสมัครสมาชิก

วิธีที่ 1 ผ่านแอพ ThaID  ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้ผ่าน DIP Service Login โดยไม่ต้องกดสมัครสมาชิก

1) คลิก เข้าสู่ระบบ