คำถามที่พบบ่อย

  IP Mart คืออะไร
 

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดทำโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) และ Mobile Application ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน สำหรับส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและประชาชนที่เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามีช่องทางการเสนอซื้อเสนอขายผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของตน รวมถึงเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจกับกลุ่มนักสร้างสรรค์หรือนักวิจัย และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ เว็บไซต์ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) และ Mobile Application ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา ยังสามารถเชื่อมโยงตรวจสอบข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญากับฐานข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และสามารถนัดหมาย พบปะเจรจาธุรกิจ ผ่านระบบออนไลน์แบบเรียลไทม์ (Real time) ระหว่างเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญากับผู้ประกอบการ เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยทรัพย์สินทางปัญญา


  ลงทะเบียน (Register) เข้าใช้งาน (Login) ทำอย่างไร? 

 วิธีสมัครสมาชิก

   
  ต้องการลงขายผลงานทำอย่างไร?
 

วิธีการขายสินค้า


  ต้องการซื้อผลงานทำอย่างไร ?
 

ในหน้ารายละเอียดผลงาน ท่านสามารถติดต่อ เจ้าของผลงาน จากรายละเอียดทางขวามือได้ หรือสามารถใช้งานฟังก์ชันการนัดหมายเจรจาธุรกิจกับผู้ขาย/เจ้าของผลงานที่สนใจได้


  การนัดหมายเจรจาธุรกิจคืออะไร ต้องการนัดหมายเจรจาธุรกิจทำอย่างไร ?
 

การนัดหมายเจรจาธุรกิจ คือ ฟังก์ชันการนัดหมายระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย เพื่อขอสอบถาม หรือเจรจาทางธุรกิจ โดยผู้ซื้อสามารถทำการขอนัดหมายไปยังผู้ขาย/เจ้าของผลงานที่สนใจโดยระบุวัน เวลาที่สะดวก และรอทางผู้ขายยืนยันการนัดหมาย เมื่อผู้ขายยืนยันการนัดหมาย หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวัน หรือเวลาระบบจะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ซื้อเพื่อให้ผู้ซื้อยืนยันนัดหมายอีกครั้ง จึงจะถือว่าการนัดหมายนั้นสำเร็จ โดยการเจรจาธุรกิจจะเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ซึ่งสามารถกดลิ้งก์เพื่อเข้าร่วมได้จากหน้าโปรไฟล์สมาชิก โดยระบบจะสร้างลิงก์ดังกล่าวเมื่อมีการยืนยันการนัดหมายสำเร็จเท่านั้น