ติดต่อเรา

กรมทรัพสินย์ทางปัญญา 

Department of Intellectual Property

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

สายด่วน : 1368