ไอเดียอื่นๆ

โดย บริษัท donaus จำกัด ตำแหน่ง ร่วมกับ บริษัท มองโก เบฟเวอเรจ จำกัด
พบกับแนวคิดในการนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ด้วย DONAUS เครื่องขายเครื่องดื่มอัตโนมัติ ที่ตัวเครื่องมีระบบควบคุมมาตรฐานของเครื่องดื่ม ระบบแจ้งเตือนปริมาณสินค้าแบบเรียลไทม์ จึงทำให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีระบบการบันทึกการขายสินค้าเพื่อนำข้อมูลไปทำการตลาดต่อได้อีกด้วย

รายละเอียด