ลิขสิทธิ์

โดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตำแหน่ง ร่วมกับ บริษัท วัน เท็น พลัส จำกัด
โปรแกรม IoT Design คือ การนำเทคโนโลยี IoT มาใช้ในอุตสาหกรรม ด้วยการเชื่อมโยงอุปกรณ์หรือเครื่องจักรเข้าด้วยกัน ทำให้รับรู้ข้อมูลได้แบบทันทีทันใด ทำให้การบริหารจัดการในองค์กรเป็นไปอย่างรวดเร็ว แก้ปัญหาตรงจุด ช่วยให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมข้อมูลจากผู้ประกอบการที่นำลิขสิทธ์โปรแกรม IoT Design ไปใช้และขั้นตอนการขอใช้สิทธิผลงาน

รายละเอียด