มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย ทุ่งใหญ่, หาดใหญ่, สงขลา, 90110

วันที่ใช้งานล่าสุด 14 กันยายน 2566
สมัครเมื่อ 27 มกราคม 2566
ประเภท นิติบุคคล

ข้อมูลนิติบุคคล

เลขที่ประจำตัวนิติบุคคล

ไม่ระบุ

ข้อมูลแนะนำองค์กร

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งเพื่อส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงความพร้อมด้านวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมต่อกับโลกธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม เป็นช่องทางก่อเกิดรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาในระยะยาว

ข้อมูลการติดต่อ

ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูล

#อนุสิทธิบัตร

0

ชุดตรวจสอบหาปริมาณฟอร์มาลินในอาหารแบบแผ่นฟิล์มจากพอลิเมอร์ชีวภาพ

รายละเอียด

#อนุสิทธิบัตร

0

ชุดทดสอบไซยาไนด์แบบแผ่นฟิล์มจากพอลิเมอร์ชีวภาพ

รายละเอียด

#ไอเดียอื่นๆ

0

ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดกล้องส่อง ไร้สายแบบปฏิสัมพันธ์

รายละเอียด

#ไอเดียอื่นๆ

1

แบคเทอริโอเฟจค็อกเทลเพื่อลดปริมาณเชื้อ วิบริโอวัลนิฟิคัส (Vibrio vulnificus) ในกุ้งสด

รายละเอียด

#ไอเดียอื่นๆ

0

วัสดุซับแรงผลิตจากยางพาราและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์

รายละเอียด

#ไอเดียอื่นๆ

2

ผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมไบโอแคลเซียม

รายละเอียด

#ไอเดียอื่นๆ

0

สูตรผลิตภัณฑ์บะหมี่แห้งกึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสม ของแป้งมันเทศเนื้อสีม่วง

รายละเอียด

#ไอเดียอื่นๆ

1

น้ำลายเทียมแบบเจลบอล

รายละเอียด

#อนุสิทธิบัตร

0

อุปกรณ์ถ่างลิ้นสําหรับช่วยผ่าตัดพังผืดใ ต้ลิ้นในทารก

รายละเอียด