จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 254 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) ชั้น 2 ถนนพญาไท วังใหม่, ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, 10330

วันที่ใช้งานล่าสุด 23 สิงหาคม 2566
สมัครเมื่อ 26 มกราคม 2566
ประเภท นิติบุคคล

ข้อมูลนิติบุคคล

เลขที่ประจำตัวนิติบุคคล

ไม่ระบุ

ข้อมูลแนะนำองค์กร

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ข้อมูลการติดต่อ

ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูล

#อนุสิทธิบัตร

1

ชุดทดสอบแอนติเจนหมู่เลือดบนผิวเม็ดเลือดแดงบนกระดาษ

รายละเอียด

#อนุสิทธิบัตร

2

ปะการังเทียมถอดประกอบชิ้นส่วน

รายละเอียด

#อนุสิทธิบัตร

2

กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและเพคตินจากผลทุเรียนอ่อน

รายละเอียด

#อนุสิทธิบัตร

2

ฟิล์มพอลิแลกติกแอซิดที่มีสมบัติจำเพาะ และกรรมวิธีการผลิต

รายละเอียด