มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเมือง, เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น, 40110

วันที่ใช้งานล่าสุด 11 ตุลาคม 2566
สมัครเมื่อ 26 มกราคม 2566
ประเภท นิติบุคคล

ข้อมูลนิติบุคคล

เลขที่ประจำตัวนิติบุคคล

ไม่ระบุ

ข้อมูลแนะนำองค์กร

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มีความมุ่งมั่น ส่งเสริม และพัฒนา ขีดความสามารถด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนำงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การคุ้มครองและการใช้ประโยชน์ โดยการบริหารและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้านต่าง ๆ ทั้งบุคลากร และเครื่องมือที่มีอยู่ให้เ

ข้อมูลการติดต่อ

ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูล

#อนุสิทธิบัตร

1

เซรั่มเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวสูตรนาโนอิมัลชัน

รายละเอียด

#อนุสิทธิบัตร

1

ผงผลิตแยม

รายละเอียด

#อนุสิทธิบัตร

0

ถุงพลาสติกโพลิเอทธิลีนผสมเถ้าแกลบสำหรับยืดอายุการเก็บรักษาผักผลไม้

รายละเอียด

#อนุสิทธิบัตร

2

สูตรผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดพันซาด

รายละเอียด

#อนุสิทธิบัตร

0

เครื่องวัดฝุ่นละออง

รายละเอียด

#อนุสิทธิบัตร

0

ชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดี

รายละเอียด

#อนุสิทธิบัตร

1

ชุดประเมินระนาบสบฟันนอกช่องปาก

รายละเอียด

#อนุสิทธิบัตร

0

ผ้าห่มที่สามารถปรับอุณหภูมิได้

รายละเอียด

#อนุสิทธิบัตร

0

สูตรยาสีฟันที่มีส่วนผสม ของน้ำมันยางนา

รายละเอียด