สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)

59 หมู่ 4 ช้างใหญ่, บางไทร, พระนครศรีอยุธยา, 13290

วันที่ใช้งานล่าสุด 23 สิงหาคม 2566
สมัครเมื่อ 26 มกราคม 2566
ประเภท นิติบุคคล

ข้อมูลนิติบุคคล

เลขที่ประจำตัวนิติบุคคล

ไม่ระบุ

ข้อมูลแนะนำองค์กร

“สืบสาน รักษา และนำคุณค่าแห่งศิลปาชีพ อันเป็นคุณค่าแห่งความเป็นไทย ให้ก้าวไกลเป็นที่ยอมรับในเวทีหัตถกรรมโลก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย และความยั่งยืนของชุมชน”

ข้อมูลการติดต่อ

ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูล

#ลิขสิทธิ์

3

ลายดอกก้ามปู (ดอกทองกวาว)

รายละเอียด

#ลิขสิทธิ์

0

ลายดอกกุหลาบ

รายละเอียด

#ลิขสิทธิ์

0

ลายผีเสื้อ

รายละเอียด

#ลิขสิทธิ์

0

ลายสิงห์พายา

รายละเอียด

#ลิขสิทธิ์

0

ลายบุษบาบัณ (ตลาดดอกไม้)

รายละเอียด

#ลิขสิทธิ์

0

ลายมั่นคง

รายละเอียด

#ลิขสิทธิ์

0

ลายพนิดา

รายละเอียด

#ลิขสิทธิ์

0

ลายกรอบพญา

รายละเอียด

#ลิขสิทธิ์

0

โขนศิลป์สยาม (หนุมาน)

รายละเอียด